ცხელი ხაზი : საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ფრაქცია ,, უკეთესი მომავლისაკენ“ თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,, უკეთესი მომავლისაკენ“ თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ გ-93.932133710 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო’’-ს თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ გ-93.932133712 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო’’-ს თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ გ-93.932133714 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქციის შექმნის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“-ს შექმნის ცნობად მიღების და ფრაქციის თავმჯდომარისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ გ-93.932133716 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქციის შექმნის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო’’-ს შექმნის ცნობად მიღების და ფრაქციის თავმჯდომარისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ გ-93.932133717 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ გ-93.932133719 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ გ-93.932133720 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ გ-93.932133721 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ გ-93.932133722 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ გ-93.932133723 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ გ-93.932133724 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ გ-93.932133725 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ გ-93.93213375 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფ. ხიზაში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ,,2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს საპილოტე რეგიონების განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე განსახილველად წარსადგენი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ გ-93.93220212 განკარგულება 01/21/2022 01/28/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფ. დავითიანში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ,,2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს საპილოტე რეგიონების განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე განსახილველად წარსადგენი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ გ-93.93220213 განკარგულება 01/21/2022 01/28/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფ. ცოდნისკარში რეკრეაციული ზონის მოწყობის შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ,,2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს საპილოტე რეგიონების განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე განსახილველად წარსადგენი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ გ-93.93220214 განკარგულება 01/21/2022 01/28/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება საპრივატიზებო ნუსხაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის №14 -ი განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ გ-93.93220631 განკარგულება 03/04/2022 04/29/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის №14 -ი განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ გ-93.93220912 განკარგულება 04/01/2022 04/28/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის მოსმენის, შეფასებისა და დამტკიცების შესახებ გ-93.93220915 განკარგულება 04/01/2022 04/29/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების გეგმის ცვლილების შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 სექტემბრის N გ-93.93212465 განკარგულების დანართში ცვლილებების შეტანის შესახებ გ-93.93221266 განკარგულება 05/06/2022 05/13/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების დროებითი სამუშაო ჯგუფი. გ-93.93221541 განკარგულება 06/03/2022 06/07/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის № 669 დადგენილების 21-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებით: გ-93.93221542 განკარგულება 06/03/2022 06/06/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხაში ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის №14 -ი განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ გ-93.93221824 განკარგულება 07/01/2022 08/30/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის ცვლილება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 სექტემბრის №გ-93.93212465 განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ გ-93.9322217001 განკარგულება 08/05/2022 08/24/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გიორგი ღამბაშიძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი ღამბაშიძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ , გ-93.93222172 განკარგულება 08/05/2022 08/24/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის ცვლილება ,,საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის N14 -ი განკარგულების დანართში ცვლილებების შეტანის შესახებ გ.93.93221265 განკარგულება 05/06/2022 05/13/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება საკრებულოს განკარგულებაში „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 მარტის №28 განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ განკარგულება:გ-93.93220914 განკარგულება 04/01/2022 04/29/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages