საბავშვო ბაღები

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“  

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ,,სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებეთა გაერთიანება” (შემდგომში - ”სამსახური”) არის კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც შექმნილია საქართველოს ორგანული კანონის “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”-ს საფუძველზე და საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად მიზნად ისახავს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებულებებში ბავშვთა ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ განვითარებას, ინკლუზიური აღზრდა-განათლების ხელშეწყობას, ბავშვის გონებრიბ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ აღზრდას.

სამსახურის დამფუძნებელია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“-ის შემადგენლობაში შედის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 31 საბავშვო ბაღი. აღსაზრდელების საერთო რაოდენობა შეადგენს 1462 -ს. დასაქმებულია 379 თანამშრომელი.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

დირექტორი მარიამი გოგოლაძე

CV

მის: ქ.ლაგოდეხი, 26 მაისის №23

ტელ: 0354 2239 70

მობ: 595 00 27 18

ელ-ფოსტა: lag.bagebi@gmail.com

 

 

წესდება

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“-ში შემავალი საბავშვო ბაღები

 

N

დასახელება

დაწესებულების ხელმძღვანელი

ტელეფონის  ნომერი

1

ლაგოდეხის #1 ს/ბ

ბუაძე ირინა  

591212682

2

ლაგოდეხის #2 ს/ბ

ხვედელიძე  ლიკა

557712771

3

ლაგოდეხის #3 ს/ბ

კუქსინა  ლეილა

591222715

4

მაწიმის ს/ბ

კაკიაშვილი ნინო

 558608966

5

შრომის ს/ბ

კანდელაკი  ეთერი

591303203

6

კავშირის ს/ბ

გამყრელიძე  მარინა

551403051

7

ნინიგორის ს/ბ

სეფიაშვილი  ნატალია

591204622

8

გურგენიანის ს/ბ

ლომიძე  ნინო

595765910

9

ცოდნისკარის ს/ბ

მოსაშვილი  ციალა

557313472

10

თელის ს/ბ

გელაშვილი  ნინო

591202507

11

ჩადუნიანის ს/ბ

მუმლაძე მზია

551920056

12

ვარდისუბნის ს/ბ

კაპანაძე   თამარი

599392433

13

მშვიდობიანის ს/ბ

ხაჩიძე  ფიქრია

577541738

14

საქობოს ს/ბ

სესიტაშვილი ქეთევანი

591220612

15

ჰერეთისკარის ს/ბ

სურმანიძე  მზია

551577530

16

თამარიანის ს/ბ

ოსკანოვი  მანანა

598164895

17

ჭიაურის ს/ბ

ჩხიტუნიძე მარი

551309387

18

კართუბნის #1ს/ბ

ქერელაშვილი ვენერა

551765393

19

კართუბნის#2 ს/ბ

კორაშვილი  მარინე

551629061

20

მსხალგორის ს/ბ

შუბითიძე მზია

595792940

21

ბაისუბნის ს/ბ

გაფრინდაშვილი ნუცა

591815696

22

კაბლის ს/ბ

ველიევა თამელა

568749965

23

ფონის ს/ბ

       თიბილოვი მარიამი

595553540

24

გიორგეთის ს/ბ

რეხვიაშვილი მანანა

551552539

25

აფენის ს/ბ

კოპალიანი ხათუნა

593832002

26

ბაღდათის ს/ბ

ბრეგვაძე  ქეთევანი

591237221

27

გვიმრიანის ს/ბ

ყაველაშვილი  ირმა

595988115

28

ჭაბუკიანის  ს/ბ

გოგოლაძე  ნანული

591202705

29

ლელიანის #1  ს/ბ

მოდებაძე ეთერი

555584173

30

ლელიანის #2 ს/ბ

მერმანიშვილი ირინა

557547855

31

არეშფერნის 2 ს/ბ

ყანჩაშვილი  თამარი

551604470

 

Share page