შიდა აუდიტის სამსახური

მერიის შიდა აუდიტის სამსახური (ტექსტში შემდგომ – სამსახური) არის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული  ერთეული,  რომელიც  უზრუნველყოფს  მუნიციპალიტეტის  ორგანოებისა  და მუნიციპალიტეტის  მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საქმიანობის სრულყოფას, ფინანსების  მართვის  გაუმჯობესებას,  სახსრების,  სხვა მატერიალური  ფასეულობების  ხარჯვისა  და გამოყენების კანონიერებას, მიზნობრიობის დაცვასა და ეფექტიანობის გაზრდას

სამსახურის დებულება

 

სამსახურის უფროსი - თამარ დარბაიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:


მობ:  599 445073

E-mail:  darbaidzetamuna@gmail.com

დაბადების თარიღი: 19.06.1981


განათლება: 

1998 – 2023 - თბილისის ეკონომიკის, სამართლისა და კომერციული საქმიანობის  ინსტიტუტი

  • სამართალმცოდნე, იურიდიული ბაკალავრი

 


სამუშაო გამოცდილება:

02.2023 - დღემდე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი მერიის „შიდა აუდიტის“ სამსახურის უფროსი

08.2022 – 02.2023 - სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურის, სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

03.2022 – 08.2022 -  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის, სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურის, სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის დროებთი ფუნქცია - მოვალეობების დ/შემსრულებელი

03.2021 – 08.2021 სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურის, სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის ფუნქცია - მოვალეობების დ/შემსრულებელი

02.2013 - 03.2022 - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა/მერიაში სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში უფროსი სპეციალისტი

2001-2010 - ლაგოდეხის რაიონული სასამართლო-კანცელარიის სპეციალისტის, სხდომის მდივნის და მოსამართლის თანაშემწის პოზიციები;

1999-2001 - ლაგოდეხის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ნორჩ-სამართალმცოდნეთა წრის ხელმძღვანელი;

1998 -1999 -სოფლის მეურნეობის  მუშაკთა  პროფკავშირის რაიონული საბჭო-  ბიბლიოთეკარი“

 


 

Share page