საკრებულოს ბიუროს სხდომა

31 August, 2022

ხუთშაბათს, 1 სექტემბერს, 14:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

დღის წესრიგი:

  1. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ქონების გაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2016  წლის  04 მარტის №13  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

                                                                                                                    /მომხს:  ო. შველიძე, ივ.წიქარიშვილი,/

 

 

  1. გეოგრაფიული ობიექტების სახელდებისთვის 2022 წლის 3 ივნისს შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფისთვის, სამუშაო ვადის ერთი თვით გაგრძელების თაობაზე.   

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                     /მომხს: შ.ხაჩიაშვილი/                                                                                                                         

                                                                                                                                               

 

  1.  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის თაობაზე.

 

                                                                                                                             /მომხს: კ.ჯამბურია/

 

  4.   სხვადასხვა.

 

  •  

  

Share page