ეკონომიკის სამსახური

მერიის ეკონომიკის სამსახური (ტექსტში შემდგომ - სამსახური) არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას, სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება-დამუშავებას, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საწარმოთა წილების, აქციების, ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვას, ინვენტარიზაციას, მუნიციპალური ქონების მონაცემთა ბაზის შექმნასა და განახლებას,ტურიზმის სფეროში პრიორიტეტებისა და სტრატეგიის შემუშავება, პროგმამებისა და პროექტების შესახებ წინადადებების მომზადებას; ფონდებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა.

I რანგი - ვაკანტური

II რანგი ტურიზმი

II რანგი -ქონება

II რანგი შესყიდვები

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საერთაშორისო პროექტებისა და ფონდების მოძიების საკითხებში

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის განვითარების საკითხებში

III რანგის მეორე. - ქონება

III რანგის პირველი კატეგორია მატერიალურ ტექნიკური

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში

III რანგის პირველი-ქონება.

 

სამსახურის დებულება

 

 

ეკონომიკის სამსახურის უფროსი - ივანე წიქარიშვილი 551 33 08 11


საკონტაქტო ინფორმაცია:

მობ:  551 33 08 11

E-mail:  ivanetsikarishvili@gmail.com

დაბადების თარიღი: 06.07.1971


განათლება:

09.1989 - 06.1994 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო,

ეკონომისტი, ეკონომიური ფაკულტეტი,  უმაღლესი პროფესიული


სამუშაო გამოცდილება:

01.2018 - 07.2020 - ლაგოდეხი–ყვარელის სერვის/ცენტრის უფროსის მოადგილე , შპს "საქართველოს მელიორაცია",

09.2016 - 01.2018 - უბნის უფროსი,  შპს "საქართველოს მელიორაცია",

07.2014 - 09.2016 - ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის განყოფილების უფროსი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების,  სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური,

02.2013 - 07.2014 - ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის  განყოფილების უფროსის მ/შ, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა  და ინფრასტრუქტურის სამსახური,

01.2008 - 09.2011 - დირექტორის მოადგილე, შპს ხუროთმოძღვარი,

05.2007 - 01.2008 - მთავარი სპეციალისტი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახური,

02.2007 - 05.2007 - სამსახურის უფროსის მოადგილე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო- საბუღალტრო სამსახური,

12.2006 - 02.2007 - უფროსი სპეციალისტი (არქმშენინსპექტორი), ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახური,

02.2006 - 04.2006 - კონსულტანტი, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ლაგოდეხის სარეგისტრაციო სამსახური,

10.1996 - 09.2004 - მთავარი სპეციალისტი, ლაგოდეხის რაიონის მიწის რესურსებისა და მიწის კადასტრის განყოფილება,

10.1995 - 01.1996 - მიწის გადასახადის ინსპექტორი, ლაგოდეხის რაიონის სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექცია,

11.1994 - 10.1995 - აღმოსავლეთ საქართველოს დასაქმების რეგიონალური სახელმწიფო ფონდის სახელმწიფო  რწმუნებული ლაგოდეხის რაიონში, აღმოსავლეთ საქართველოს დასაქმების რეგიონალური  სახელმწიფო ფონდი,

07.1994 - 10.1994 - მთავარი სპეციალისტი, ლაგოდეხის რაიონის გამგეობის საპრივატიზაციო ბარათების აღმასრულებელი  სამსახური,

07.1988 - 09.1989 - მუშა, ლაგოდეხის სანერგე მეურნეობა,


ენები:

ქართული (მეტყველება: C1, წერა: C1) გერმანული (მეტყველება: A1, წერა: A1) რუსული (მეტყველება: B1, წერა: B1)


კომპიუტერული პროგრამები:

Microsoft Office  Access  (დამაკმაყოფილებელი)

Adobe  Acrobat (დამაკმაყოფილებელი)

ArchiCAD  (კარგი), Windows (კარგი)

Internet  Explorer (კარგი)

Microsoft Office  Outlook (კარგი)

Microsoft Office  PowerPoint (ძალიან კარგი)

Microsoft Office  Word  (ძალიან კარგი)

Microsoft Office  Excel  (ძალიან კარგი)


Share page