განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური

მუნიციპალიტეტის  განათლების,  კულტურის,  სპორტისა  და ახალგაზრდულ  საკითხთა სამსახური(ტექსტში  შემდგომ  – სამსახური)  არის მუნიციპალიტეტის  მერიის სტრუქტურული  ერთეული, რომელიც  უზრუნველყოფს  განათლების,  კულტურის,  სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას.

სამსახურის დებულება

 

 

სამსახურის უფროსის ფუნქცია-მოვალეობის შემსრულებელი: ლიანა ფოფხაძე

საკონტაქტო  ინფორმაცია
მობ: 599 38 18 35 

Share page