ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ,,სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება“

 

დირექტორი: ნატალია კობერიძე

CV

მობ: 599 94 64 05

ელ-ფოსტა: natalia.koberidze@mail.ru / lag.saxelovnebo.skola@gmail.com

ტელ: (0354) 22-38-71

მის: 26 მაისის ქ. N20

 

წესდება

 

 

ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ,,სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება” დაარსდა 2007 წლის 30 ივნისს, განკარგულება N76-ის საფუძველზე. სახელოვნებო სკოლების გაერთინების მიზანია მოსწავლეებს მისცეს სამუსიკო და სამხატვრო განათლება, შეუქმნას შესაბამისი პირობები პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარებასა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის.

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განახორციელოს ნიჭიერ და განსაკუთრებული უნარ-ჩვევების მქონე მსმენელების მოძიება და მათთან შემოქმედებითი მუშაობის ჩატარება. მსმენელი აზიაროს კულტურულ -საგანმანათლებლო ფასეულობებს, გააცნოს და შეაყვაროს ეროვნული, კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები. გაერთიანება, კონკურსების, ფესტივალებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების საშუალებით, ცდილობს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული ნიჭით დაჯოლდოვებული მსმენელი, განუვითაროს მათ მრავალმხრივი ნიჭი, გაუზადროს მეცნიერებისა და ხელოვნებისადმი ინტერესი, დაეხმაროს ახალგაზდობას უკეთ გაეცნონ საქართველოსა და მსოფლიო ხელოვნების, კულტურის ტრადიციებს.

 

სახელოვნებო სკოლების გაერთიამება შედგება 5 სახელოვნებო სკოლისგან.

 

  •  ქ. ლაგოდეხის სახელოვნებო სკოლა განყოფილების გამგე: ლეილა ალიბეგაშვილი

             ტელ: 551 51 75 10 2.

 

  •  სოფ. აფენის სახელოვნებო სკოლა განყოფილების გამგე: ნატალია დარჩიაშვილი

             ტელ: 598 27 75 27

 

  •  სოფ. ლელიანის სახლეოვნებო სკოლა განყოფილების გამგე: მანანა გომურაშვილი

             ტელ: 591 64 14 56

 

  •  სოფ. ვარდისუბნის სახელოვნებო სკოლა განყოფილების გამგე: თინათინ ზარიძე

             ტელ: 568 06 60 61

 

  •  ქ. ლაგოდეხის სამხატვრო სახელოვნებო სკოლა
Share page