საკრებულოს მორიგი სხდომა

28 December, 2023

ორშაბათს, 8 იანვარს 14:00 საათზე,  სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების" დარბაზში, ჩატარდება საკრებულოს მორიგი 
სხდომა.

 

დღის წესრიგი 

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების
შესახებ

/მომხს:შ.ხაჩიაშვილი/

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საკრებულოს აპარატისათვის საწვავის
ლიმიტის განსაზღვრისა და განაწილების შესახებ.
/მომხს: ნ. კუპრაშვილი/

3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაისუბანში, ვაჟა ღვალაძის ქუჩისათვის (ქუჩის
ნაწილისათვის)სახელის გადარქმევისა და შენგელი ნოზაძის სახელის მინიჭების
(სახელდების) თაობაზე.
/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.(იჯარა-ლელიანის
ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული 10,9 ჰა მიწის ნაკვეთი)
/მომხს: ო.შველიძე, ივ.წიქარიშვილი/

5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.(იჯარა -სოფელ
ჭიაურში მდებარე 420009 კვ.მ სასოფლო სამეურნეო (საძოვარი)
/მომხს: ო.შველიძე, ივ.წიქარიშვილი/

6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.(პოლონელთა
კავშირი)
/მომხს: ო.შველიძე, ივ.წიქარიშვილი/

7. ლაგოდეხის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2023 წელს
განხორციელებული საქმიანობების შესახებ ანგარიშის მოსმენა.

/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

8. სხვადასხვა

Share page