კონტაქტი

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საორგანიზაციო საკითხების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

თეა ივანაშვილი

T: 595 21 87 38

E-mail: lagodekhis.mun@gmail.com

Share page