საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის სხდომა

28 July, 2023

ოთხშაბათს, 30 აგვისტოს ,  12:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის სხდომა 

დღის წესრიგი 

1 „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე.
      /მომხს: გ. მანგოშვილი,ნ. კუპრაშვილი/

3. სხვადასხვა.

Share page