სივრცითი- ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომა

28 July, 2023

ოთხშაბათს, 2 აგვისტოს , 12:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება

სივრცითი- ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომა 

დღის წესრიგი 

 

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,
მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 2023 წლის ექვსი თვის
მუშაობის ანგარიში.

/მომხს: გ. ჩალათაშვილი, ბ. შუბითიძე/

 

2. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სერვის-ცენტრის 2023 წლის ექვსი თვის მუშაობის
ანგარიშის თაობაზე.

/მომხს:ზ. კოჭლამაზაშვილი, ბ. შუბითიძე /

 

3. სხვადასხვა.

Share page