ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული გურჯაანის ყოფილი მიწებიდან 359 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

Publish date: 12 June, 2023
End date: 21 June, 2023
Share page