ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, ალპური მთის საძოვარი, 774219 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

Publish date: 24 March, 2023
End date: 7 April, 2023
Share page