სოფ. გვიმრიანსა - 172,70 კვ.მ., და ბაღდადში 146,15 კვ.მ., მდებარე (ყოფილი საბავშვო ბაღები) შენობა - ნაგებობების დემონტაჟი - პირობიანი აუქციონი

Publish date: 29 March, 2023
End date: 7 April, 2023
Share page