საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

17 January, 2023

სამშაბათს , 17 იანვარს  , 15:00  საათზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენობაში გაიმართება საკრებულოს  ბიუროს  სხდომა

   დღის წესრიგი:

1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილებისშეტანის თაობაზე.


/მომხს:გ. მანგოშვილი,ნ. კუპრაშვილი/

 

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.  (მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულიქონება ერთი ერთეული სატრანსპორტო საშუალება: მარკა - FOTON, ტიპი - სპეციალური, სარეგისტრაციო ნომერი - QV913VO, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით,  თხოვების ფორმით, არსებობის ვადით გადასცეს ა(ა)იპ „ლაგოდეხის სერვის ცენტრს“ (საიდენთიფიკაციო კოდი: 433105659).

 

/მომხს:ი.წიქარიშვილი,ო.შველიძე/

Share page