ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისის სხდომა

17 January, 2023

სამშაბათს , 17 იანვარს  , 14:00 საათზე, ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენობაში  გაიმართება ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისის სხდომა

   დღის წესრიგი:

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.(მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული   ქონება ერთი ერთეული სატრანსპორტო საშუალება: მარკა - FOTON, ტიპი - სპეციალური,სარეგისტრაციო ნომერი - QV913VO, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით,თხოვების ფორმით, არსებობის ვადით გადასცეს ა(ა)იპ „ლაგოდეხის სერვის ცენტრს“(საიდენთიფიკაციო კოდი: 433105659).

/მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

Share page