ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფ. კაბალიში მდებარე 27800 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

Publish date: 19 October, 2022
End date: 9 November, 2022
Share page