ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჰერეთისკარში მდებარე 6309 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

Publish date: 9 August, 2022
End date: 19 August, 2022
Share page