ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფ. არეშფერანში მდებარე, 19751 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) მიწა - იჯარა

Publish date: 13 April, 2022
End date: 29 April, 2022

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფ. არეშფერანში მდებარე, 19751 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) მიწა - იჯარა

დეტალურად: გადადით ბმულზე

Share page