მერის 2021 წლის ანგარიში

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიში

 

მუნიციპალიტეტის მერი - ჯონდო მდივნიშვილი

საანგარიშო პერიოდი - 2021  წლის 01. 01. - დან  2021  წლის  10. 10 - მდე.

ანგარიშის ტიპი - რიგითი

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობა

__________________________________________________

სრულად სანახავად გახსენით: მიმაგრებული ფაილი

 

 

 

 

 

 

Share page