ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური 1. მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური (ტექსტში შემდგომ - სამსახური) არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სივრცითი ტერიტორიული დაგეგმვისა და ქალაქმშენებლობის დოკუმენტების შემუშავებას, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაციისა და განვითარების დაგეგმვას, შესაბამისი პროგრამებისა და პროექტების მომზადებას, მათი განხორციელების კოორდინაციას, მშენებლობის ნებართვების თაობაზე გადაწყვეტილებების მომზადებას.

სამსახურის დებულება

 

სამსახურის უფროსი - გიორგი ჩალათაქშვილი


საკონტაქტო ინფორმაცია:

 მობ:599 25 15 04.   558 44 72 95.

E-mail: gio. chalatashvili@gmail.com


 სამუშაო გამოცდილება:

2018 წლიდან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსი

2014 -2018 წ.წ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი.

2010-2013 შ.პ.ს. ,,განთიადი,, მომმარაგებელი.

2009-2010 კაფე ბარი 30/50 დამაარსებელი.

2000-2005 ინდ.მეწარმე ,,გიორგი ჩალათაშვილი,,


 

Share page