ბიბლიოთეკა

დირექტორის მოადგილე ლიანა ხაჩიძე T 551-68-32-24  

LAGODEXISBIBLIOTEKA@GMAIL.COM

მის დაქვემდებარებაშია  6 მოქმედი ბიბლიოთეკა.წიგნადი ფონდი შეადგენს 163,950 აქედან მოქმედი არის 76325.დახურული 87625

1 )  ლაგოდეხის ცენტრალური ბიბლიოთეკა მდებარეობს ქ ლაგოდეხი ქიზიყის ქუჩა N25  (III  სართული)

2)ლაგოდეხის საბავშბო ბიბლიოთეკა ზაქათლის ქუჩა N26   I სართული

3)ვარდისუბნის სასოფლო ბიბლიოთეკა (სოფ.ვარდისუბნის ადმინისტრაციული შენობა)

4)კართუბნის სასოფლო ბიბლიოთეკა(სოფ.კართუბნის ადმინისტრაციული შენობა)

5)გიორგეთის  სასოფლო ბიბლიოტეკა(სოფ გიორგეთის საბავშვო ბაღის შენობა)

6)ლელიანის სასოფლო ბიბლიოთეკა(სოფ.ლელიანის ადმინისტრაციული შენობა)

         

Share page