საკონსერვო მრეწველობის განვითარება

კახეთის რეგიონში ლაგოდეხის რაიონი არის ნახევრად მშრალი სუბტროპიკული ზონა, სადაც   ნიადაგურ–კლიმატური პირობები იძლევა სრულ შესაძლებლობას და რაიონის მოსახლეობაც ათეული წლების განმავლობაში  თავიანთ საკარმიდამო  ნაკვეთებში აწარმოებს საადრეო და საგვიანო ყველა სახის ბოსტნეულს. აქაურ მოსახლეობას აქვს ბოსტნეულის წარმოების დიდი გამოცდილება: პიკულის ჯიშის კიტრის, პოლონური ჯიშების: შრემსკი, სატიმა, ორტიმა, კიმარია, ასევე კომბოსტოს პოლონური ჯიშის და საკონსერვო მრეწველობის მწვანე პომიდორის წარმოება და საკონსერვო წარმოების შექმნა, აღნიშნული პიკულის ჯიშის კიტრისა და საშემოდგომო კომბოსტოს დამჟავებული სახით გამოშვება ცელოფნის პაკეტებში პოლონური ტექნოლოგიით. ასევე ადგილზე შეგვიძლია ვაწარმოოთ ამ ტექნოლოგიისთვის საჭირო დამატებითი კომპონენტებიც (კამა, ნიორი).

მოხდება კერძო სექტორის დაინტერესება და თანადაფინანსება აღნიშნული პროექტის განვითარებისთვის, ეს მიმართულება შეგვიძლია ჩავთალოთ პერსპექტიულად

Share page