სიმინდის წარმოება

გასულ წლებში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი დასაქმებული იყო სიმინდის წარმოებაში. დათესილი იყო 13000ჰა–ზე მეტი, მიუხედავად გვალვისა, წარმოების მოცულობამ შეადგინა 70000 ტ-მდე, რაც თანხობრივად შეადგენს 30000000 ლარს.

სიმინდის წარმოების მხრივ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი საქართველოში   პირველ ადგილზეა.  ქვეყანაში წარმოებული სიმინდის 25–30% ლაგოდეხშია წარმოებული.

Share page