სივრცითი- ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების და ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიების ერთობლივი სხდომა

18 ნოემბერი, 2022

ორშაბათს,  21 ნოემბერი, 14:00 საათზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება სივრცითი- ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების  და  ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიების ერთობლივი სხდომა

დღის წესრიგი

 

 

  1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა.

                                                                                                                მომხ:/გ. მანგოშვილი/

  1. მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტს განხილვა.

                                                                                                                მომხ:/გ. მანგოშვილი/

გააზიარე