სივრცითი- ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსები კომისიის სხდომა

14 დეკემბერი, 2022

უთშაბათს, 15 დეკემბერს  , 10:00 საათზე, ლაგოდეხის მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება  საკრებულოს
სივრცითი- ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსები 
კომისიის  სხდომა

   დღის წესრიგი:

 

1.  2022 წელს რეგიონალური განვითარების ფონდიდან განსახორციელებელი პროექტების  მოწონების თაობაზე.

                                                                                                                                                       მომხ: /ბ. შუბითიძე/

გააზიარე