საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

24 ოქტომბერი, 2023

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 27 ოქტომბერს 15:00 საათზე, ჩაინიშნა საკრებულოს რიგგარეშე
სხდომა. სხდომა ჩატარდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ააიპ " სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების" დარბაზში, შემდეგ მისამართზე :ქ.ლაგოდეხი 26 მაისის ქ.#20

გააზიარე