02 თებერვალი 2023

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში მოსახლეობასთან შეხვედრები დასრულდა

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში განსახორციელებული სამუშაოების დაგეგმვის მიზნით მოსახლეობასთან შეხვედრები დასრულდა.

02 თებერვალი 2023

2023 წლის "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შემავალ სოფლებში გამართული, კრებებსა და კონსულტაციებზე შერჩეული პროექტები