28 ნოემბერი 2022

საფინანსო - საბიუჯეტო, იურიდიული , ეკონომიკისა და ქონების მართვის და სივრცითი- ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსები კომისიების ერთობლივი სხდომა

ოთხშაბათს, 30 ნოემბერს , 14:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება  საფინანსო - საბიუჯეტო, იურიდიული ,  ეკონომიკისა და ქონების   მართვის და  

18 ნოემბერი 2022

საფინანსო - საბიუჯეტო და სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიების ერთობლივი სხდომა

ორშაბათს,  21 ნოემბერი , 15:00 საათზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება საფინანსო - საბიუჯეტო  და  სოციალური, კულტურის, განათლების და ა

18 ნოემბერი 2022

სივრცითი- ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების და ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიების ერთობლივი სხდომა

ორშაბათს,  21 ნოემბერი, 14:00 საათზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება სივრცითი- ტერიტორიული დაგეგმარების,