მრავალწლიანი ნარგავები

მრავალწლოვან ნერგებიდან მნიშვნელოვნია ისეთი კულტურების  კულტივირება, რომლებზეც  დიდი მოთხოვნაა როგორც შიდა ასევე საგარეო ბაზარზე. რაც წაახალისებს ექსპორტს და გაზრდის ქვეყნის სავალუტო შემოსავლებს. ლაგოდეხის მუნიციაპალიტეტისთვის დამახასიათებელია შემდეგი კულტურები: თხილი, ხურმა, კარალიოკი, კივი, უნაბი. 

გააზიარე