გამოკითხვა: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალი ვებგვერდის შეფასება

31 January, 2017

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს ახალი ვებ-გვერდი აქვს, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდას და თვითმმართველობის საქმიანობაში საზოგადოებრივი ჩართულობის უზრუნველყოფას.

503 მონაწილე
გააზიარე
გამოკითხვა დასრულებულია: 28 February, 2017
კითხვა #1
მოგწონთ თუ არა ახალი ვებგვერდი
81%
81%
10%
10%
10%
10%
კითხვა #2
რომელ მოდულს ანიჭებთ უპირატესობას
67%
67%
5%
5%
24%
24%
5%
5%
კითხვა #3
რა სახის ინფორმაციია თქვენთვის მნიშვნელოვანი?
67%
67%
19%
19%
14%
14%
0%
0%