ტექნიკური მომსახურების ხარჯი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ  2018 წელს  გაწეული ტექნიკური მომსახურების ხარჯი (ექსპლუატაციის,მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შენახვის ხარჯი) შეადგენს 4772 ლარს.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   ტექნიკური მომსახურების ხარჯი (ექსპლუატაციის,მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შენახვის ხარჯი) შეადგენს 2853 ლარს.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ტექნიკური მომსახურების ხარჯი(ავტომობილის ექსპლუატაციის,მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შენახვის ხარჯი) შეადგენს 5165 ლარს.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ტექნიკური მომსახურების ხარჯი(ავტომობილის ექსპლუატაციის,მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შენახვის ხარჯი) შეადგენს 1345,00 ლარს

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ტექნიკური მომსახურების ხარჯი(ავტომობილის ექსპლუატაციის,მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შენახვის ხარჯი) შეადგენს 4748.28 ლარს.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ტექნიკური მომსახურების ხარჯი(ავტომობილის ექსპლუატაციის,მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შენახვის ხარჯი) შეადგენს  4556.16 -  ლარს.