საწვავის მოხმარების ხარჯები

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2018 წელს საწვავ/საპოხი მასალების შესაძენად გახარჯულია 12585 ლარი  

ბრძანება საწვავის გამოყოფის შესახებ        

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2017 წელს საწვავ/საპოხი მასალების შესაძენად გახარჯულია 26 391,50 ლარი.

ბრძანება საწვავის გამოყოფისა და განაწილების შესახებ

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წელს საწვავ/საპოხი მასალების შესაძენად გახარჯულია 23812,50 ლარი  

 

განკარგულება1-ი საწვავის გამოყოფის შესახებ

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება №46-ი

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საკრებულოს აპარატისათვის საწვავის ლიმიტის განსაზღვრისა და განაწილების შესახებ
 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს  მიერ 2022 წელს საწვავის შესაძენად გახარჯულია 37 525 ლარი. 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საკრებულოს აპარატისათვის საწვავის ლიმიტის განსაზღვრისა და განაწილების შესახებ

გ-93.9323009001