ტექნიკური მომსახურების ხარჯი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2021 წელს  გაწეული ტექნიკური მომსახურების ხარჯი (ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შენახვის ხარჯი) შეადგენს 16 275 ლარს მათ შორის:

მერი 6527 ლარი.

პირველი მოადგილე 2497 ლარი.

მოადგილე 1889 ლარი.

დანარჩენი 5363 ლარი.

 

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2022 წელს გაწეული ტექნიკური მომსახურების ხარჯი (ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შენახვის ხარჯი) შეადგენს 17 940 ლარს მათ შორის:

მერი 7235 ლარი.

პირველი მოადგილე 962 ლარი.

მოადგილე 1248 ლარი.

დანარჩენი 8495 ლარი.