გენდერული თანასწორობის საბჭო

 1. შორენა ხაჩიაშვილი -თავმჯდომარე
 2. ეკა ლეკიაშვილი-თავმჯდომარის მოადგილე
 3. თამარ მუმლაძე-მდივანი
 4. გურამ გოგოლაძე-წევრი
 5. ევა ლომთაძე-წევრი
 6. სალომე ღონღაძე-წევრი
 7. გიორგი ედიშერაშვილი- წევრი
 8. თეა ლობჟანიძე-წევრი
 9. გიორგი ყიფშიძე-წევრი
 10. ეკა ზურაბაშვილი - წევრი
 11. თამაზ კაკიაშვილი - წევრი
 12. გელა თედეევი - წევრი
 13. კარლო ჯამბურია- წევრი

აგოდეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა 2023-2025 წ.წ

ოქმი #1 

ოქმი #2

ოქმი #1

ოქმი # 2

 1. კარლო ჯამბურია  -თავმჯდომარე
 2. შორენა ხაჩიაშვილი-თავმჯდომარის მოადგილე
 3. თამარ მუმლაძე-მდივანი
 4. გურამ გოგოლაძე-წევრი
 5. ევა ლომთაძე-წევრი
 6. სალომე ღონღაძე-წევრი
 7. გიორგი ედიშერაშვილი- წევრი
 8. თეა ლობჟანიძე-წევრი
 9. გიორგი ყიფშიძე-წევრი
 10. ეკა ზურაბაშვილი - წევრი
 11. თამაზ კაკიაშვილი - წევრი
 12. გელა თედეევი - წევრი
 13. ეკა ლეკიაშვილი- წევრი

 

 1. კარლო ჯამბურია  -თავმჯდომარე
 2. შორენა ხაჩიაშვილი-თავმჯდომარის მოადგილე
 3. თამარ მუმლაძე-მდივანი
 4. გურამ გოგოლაძე-წევრი
 5. ევა ლომთაძე-წევრი
 6. სალომე ღონღაძე-წევრი
 7. გიორგი ედიშერაშვილი- წევრი
 8. თეა ლობჟანიძე-წევრი
 9. გიორგი ყიფშიძე-წევრი
 10. ეკა ზურაბაშვილი - წევრი
 11. თამაზ კაკიაშვილი - წევრი
 12. გელა თედეევი - წევრი
 13. ეკა ლეკიაშვილი- წევრი

ოქმი#1

ოქმი#2

2022 წლის  გენდერული თანასწორობის საბჭოს ანგარიში 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა 2023-2025 წ.წ.