ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახური

მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახური (ტექსტში შემდგომ - სამსახური) არის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომლის ამოცანაა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და მერიის სამსახურების საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა, ზედამხედველობის განხორციელება მშენებარე შენობა - ნაგებობებზე, წარმოებული სამშენებლო ნაგებობების კონსტრუქციების საპროექტო და სახელმძღვანელო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, მშენებლობის დაწყებიდან დასრულებამდე დადგენილი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი წესრიგზე, გარე რეკლამის განთავსებასა და გარე ვაჭრობაზე ზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა და მიწათსარგებლობის წესების დაცვა, ასევე ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება. 

სამსახურის დებულება

სამსახურის უფროსი - ნინო ბატიაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:


მობ: 599 85 62 65

E-mail:ninaiuristi@gmail.com


სამუშაო გამოცდილება:

2018 წლიდან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

2014 წ.- განხორციელდა დანიშვნა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის   იურიდიული სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე..
2013 წ.- განხორციელდა გადაყვანა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის   ადმინისტრაციულ სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე.
2011 წ. -  განხორციელდა გადაყვანა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის   ადმინისტრაციულ სამსახურის მოქალაქეთა მომსახურებისა და ინფორმაციის განყოფილებაში მთავარ სპეციალისტად
იურიდიულ საკითხებში.
2009 წ. - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  მთავარი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში. 
2008 წ - სტაჟიორი ადვოკატი

 

გააზიარე