ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს სხდომა

2 მარტი, 2021

პარასკევს,5 მარტს, 12:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

დღის წესრიგი:

   

 

 

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის  შესრულების წლიური ანგარიშის მოსმენის, შეფასებისა და დამტკიცების შესახებ.

 

                                                                                                                                                                   /მომხს:გ. მანგოშვილი/                                                                        

 

2. მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე (მერიის ადმინისტრაციული შენობის, მე-2 სართულის, 2 ოთახის (38 კვ.მ) საქართველოს პარლამენტის წევრის, ი. ქადაგიშვილის ბიუროსათვის გადასაცემად, უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე).

                                                                                                                                                    /მომხს: ო. მირზოშვილი/                                                                        

 

3. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 აგვისტოს №47 განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.

 

                                                                                                                                                                /მომხს: ო. მირზოშვილი/                                                                        

4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში,  2020  წელს  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების მოწონების შესახებ.  

                                                                                                                                                               /მომხს: ვ. ალიბეგაშვილი/                                                                        

    

5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  ფრაქცია ,,დამოუკიდებელის’’  თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის  შესახებ.

 

                                                                                                                                                               /მომხს: ა. ბაინდურაშვილი/                                                                        

 

6. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  ფრაქცია  ,,დამოუკიდებელი“-ს   შექმნის ცნობად მიღების  და  ფრაქციის თავმჯდომარისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის #51 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                               /მომხს: ა. ბაინდურაშვილი/                                                                        

 

 

7. სხვადასხვა.

გააზიარე