ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს სხდომა

2 დეკემბერი, 2019

პარასკევს, 6 დეკემბერს, 12:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

დღის წესრიგი:

 

1.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრად გრიგოლ ჭიღლაძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ.

                                                                                                                                                                         /მომხს: ს. კვერნაძე/

 

2.„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის  №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                     /მომხს: გ.მანგოშვილი, ნ.კუპრაშვილი/

 

3. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2019 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28  დეკემბრის №79  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                      / მომხს: ნ. ბატაშვილი/

 

4.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების წესის დამტკიცების შესახებ.

                                                                                                                                                                        /მომხს: ს. კვერნაძე/

5.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.(ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის პირველ სართულზე არსებული ორი ოთახი,  საერთო ფართი 32.5კვ.მ.  უსასყიდლოდ,  სარგებლობის უფლებით, უზუფრუქტის ფორმით, არსებობის ვადით გადასცეს ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს).

                                                                                                                                                               /მომხს: ო. მირზოშვილი/

6.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. (მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ მშვიდობიანში მდებარე,  3587.00 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები, (ს/კ 54.07.54.005) სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით, არსებობის ვადით, გადასცეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებას“).

                                                                                                                                                                  /მომხს: ო. მირზოშვილი/

7. სხვადასხვა

გააზიარე