ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

18 ივნისი, 2021

სამშაბათს, 22 ივნისს 12:30 საათზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისმერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

                                                                              დღის წესრიგი:

  

1.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

                                                                          /მომხს: ო. მირზოშვილი/                                                                       

 

 

2. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის  № 14-ი განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.

                                                                            /მომხს: ო. მირზოშვილი/                                                                       

 

გააზიარე