ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

13 დეკემბერი, 2019

                                                                            

პარასკევს, 20 დეკემბერს, 14:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

   დღის წესრიგი

 

1.„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის  №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                                  /მომხს: გ. მანგოშვილი/

2.„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2019 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28  დეკემბრის №79  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                                 /მომხს: ნ. ბატიაშვილი/

3.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

(მიეცეს თანხმობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს,  სარგებლობის უფლებით,  პირდაპირი განკარგვის წესით,  თხოვების ფორმით, არსებობის ვადით   ა(ა)იპ „ლაგოდეხის სერვის ცენტრს“ გადასცეს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება,  სამი ერთეული სატრანსპორტო საშუალება)

                                                                                                                                                                  /მომხს: ო. მირზოშვილი/

4. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის №45  განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

                                                                                                                                                                        /მომხს: ს. კვერნაძე/

5. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო’’-ს თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის №15 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

                                                                                                                                                                      /მომხს: ს. კვერნაძე/

6.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს’’  თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის  შესახებ.

                                                                                                                                                                        /მომხს: ს. კვერნაძე/

7.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის  შესახებ.

                                                                                                                                                                        /მომხს: ს. კვერნაძე/

8. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა  კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის №53 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                                       /მომხს: ს. კვერნაძე/

 9. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს   სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის

20 ნოემბრის №55 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                                 /მომხს: ს. კვერნაძე/

10. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს   ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის  10 აპრილის №34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                      /მომხს: ს. კვერნაძე/

11. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს   იურიდიულ  საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის №54 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                                   /მომხს: ს. კვერნაძე/

გააზიარე