ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

23 აგვისტო, 2021

ხუთშაბათს, 26 აგვისტოს, 12:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

                                                                              დღის წესრიგი:
   

1.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  ფრაქცია  ,,ქართული ოცნება-მრეწველების’’  გაუქმების   შესახებ.

                                                                                                                                                            /მომხს:ა.ბაინდურაშვილი/
2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  ფრაქცია  ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორების’’  გაუქმების   შესახებ.
/მომხს:ა.ბაინდურაშვილი/
3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  ფრაქცია  ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორების’’  გაუქმების   შესახებ.
/მომხს:ა.ბაინდურაშვილი/
4.  ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის  № 14-ი განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს: ივ.წიქარიშვილი/                                                                        

5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

/მომხს: ივ.წიქარიშვილი/                                                                        

გააზიარე