ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

18 აგვისტო, 2021

პარასკევს, 20 აგვისტოს, 11:45 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

დღის წესრიგი:

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

/მომხს: ი.წიქარიშვილი/

2. საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: ი. წიქარიშვილი/

3. საკრებულოს ფრაქციათა დაშლის თაობაზე.

/მომხს: ა.ბაინდურაშვილი/

გააზიარე