ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

18 ივნისი, 2021

სამშაბათს, 22 ივნისს 12:00 საათზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს ბიუროს სხდომა

                                                                               დღის წესრიგი:

  

1.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

                                                                                 /მომხს: ო. მირზოშვილი/                                                                       

 

 

2. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის  № 14-ი განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.

                                                                                    /მომხს: ო. მირზოშვილი/                                                                       

 

გააზიარე