ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

27 May, 2021

პარასკევს, 4 ივნისს, 11:30 საათზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება  საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

დღის წესრიგი:

                                                                             

 

1.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის 2020 წლის ანგარიში.

                                                                                                                                     /მომხს: ნ. კუპრაშვილი/

2.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების 2020 წლის ანგარიში.

                                                                                                                         /მომხს: ნ. კუპრაშვილი/

3.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2021  წლის პროგრამის ფარგლებში  2020 წლის 18 იანვრიდან  მარტის    ჩათვლით  გაწეული მომსახურების თაობაზე.

                                                                                                            /მომხს: ს. ღონღაძე, ნ. ბატიაშვილი/

4.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ  კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრის 2020 წლის ანგარიში.

                                                                                                                                        

                                                                                                          /მომხს: ს. ღონღაძე, ნ. თამაზაშვილი/

5.ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის  2020  წლის  ანგარიში.

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                        /მომხს: ს. ღონღაძე, ნ. ნოზაძე/

6.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების   2020 წლის ანგარიში.

                                                                                                                                        

                                                                                                           /მომხს: ს. ღონღაძე, თ. ბაღაშვილი/

7.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების გეგმის  დამტკიცების შესახებ.

            /მომხს: ო. მირზოშვილი/

8.სხვადასხვა.

 

გააზიარე