ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ქონების მართვის, ეკონომკური განვითარების, სტატისტიკის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას, სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება-დამუშავებას, მუნიციპალიტეტის სივრცითი ტერიტორიული დაგეგმვისა და ქალაქმშენებლობის დოკუმენტების შემუშავებას, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაციისა და განვითარების დაგეგმვას, შესაბამისი პროგრამებისა და პროექტების მომზადებას, მათი განხორციელების კოორდინაციას; მშენებლობის ნებართვების თაობაზე გადაწყვეტილებების მომზადებას, მშენებლობაზე და არქიტექტურულ საქმიანობაზე ზედამხედველობას, მუნიციპალიტეტის ქონების მართვასა და სტიქიური მოვლენებით გამოწვეულ შედეგებზე პრევენციული ღონისძიებების გატარებას.
სამსახურის სტრუქტურაში შედის სამი განყოფილება:
•    ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების საკითხთა დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილება;
•    ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის განყოფილება;
•    სტიქიური და სხვა მოვლენების პრევენციის განყოფილება.

სამსახურის დებულება
 

გიორგი ჩალათაშვილი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:


მობ:599 25 15 04.   558 44 72 95.

E-mail: gio. chalatashvili@gmail.com

 

 სამუშაო გამოცდილება:


2014 წლიდან დღემდე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი.

2010-2013 შ.პ.ს. ,,განთიადი,, მომმარაგებელი.

2009-2010 კაფე ბარი 30/50 დამაარსებელი.

2000-2005 ინდ.მეწარმე ,,გიორგი ჩალათაშვილი,,

გააზიარე