ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

კომისიების გაერთიანებული სხდომა

29 ივნისი, 2021

ოთხშაბათს, 30 ივლისს, 13:00 საათზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება  საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის, იურიდიულ საკითხთა კომისიის, სოციალური, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომა.

დღის წესრიგი:

  

 

1.„ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის  2020  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                      /მომხს: გ. მანგოშვილი, ნ. კუპრაშვილი/                                                                       

 

2.,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის   მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების

შეტანის შესახებ

                                                                                               /მომხს: ნ. ბატიაშვილი, ალ.ბაინდურაშვილი/                                                                       

 

3. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის  22 დეკემბრის  №48  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                         

                                                                                           /მომხს: ნ. ბატიაშვილი, ალ.ბაინდურაშვილი/                                                                       

 

4. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის, პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის  №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                             /მომხს: ნ. ბატიაშვილი, ალ.ბაინდურაშვილი/                                                                        

5. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ,,2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს საპილოტე რეგიონების განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე განსახილველად წარსადგენი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ.                                         

                                                                                                                                               /მომხს: ბ.შუბითიძე/                                                                       

                                                                                                        

 

6. სხვადასხვა.

გააზიარე