ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა

5 თებერვალი, 2020

ხუთშაბათს, 6 თებერვალს, 15:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

დღის წესრიგი:

                                               

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების მშენებლობასთან დაკავშირებული დოკუმენტების (მითითება, შემოწმების აქტი, შემოწმების აქტი (მითითების გარეშე), უწყება, დათვალიერების ოქმი, მშენებლობის ეტაპის დასრულების ოქმი, სააღსრულებო ფურცელი) ფორმების დამტკიცების შესახებ.

                                                                                                                                                    /მომხს: ნ. ბატიაშვილი/

 

 

2. ,,ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და  ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22  დეკემბრის N52  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                                    /მომხს: ნ. ბატიაშვილი/

 

3. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 77​1 და 77​2 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე რეაგირების პროცედურული წესის განსაზღვრის შესახებ.

                                                                                                                                                   /მომხს: ნ. ბატიაშვილი/

4.,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის  №9 დადენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                            /მომხს:ა.ბაინდურაშვილი/                                                                       

5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

                                                                                                                                                        /მომხს: ა. ბაინდურაშვილი/

 

6.სხვადასხვა

გააზიარე