ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

იურიდიულ საკითხთა კომისია

30 მარტი, 2021

ხუთშაბათს, 1 აპრილს, 11:30 საათზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

 

                                    

                                                              დღის წესრიგი:

1.,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობის წესისა და მუნიციპალიტეტის მერისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ.“ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სალრებულოს 2015 წლის 23 სექტემბრის N41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

                                                                                                                                                             /მომხს: ა. ბაინდურაშვილი/

 

 

2.„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

 

                                                                                                                                                                   /მომხს: ნ. ბატიაშვილი/

 

3. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  მერიის ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური მომსახურების დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის N48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

                                                                                                                                                                       /მომხს: ნ. ბატიაშვილი/

 

4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის -  მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტოს შექმნასა და მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილების დელეგირებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

                                                                                                                                                                 /მომხს: ნ. ბატიაშვილი/

 

5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის №3  საჯარო სკოლისათვის იაკობ გოგებაშვილის  სახელის მინიჭებაზე თანხმობის გაცემის  შესახებ.

                                                                                                                                                              /მომხს: ა. ბაინდურაშვილი/

 

 

6. სხვადასხვა.

 

გააზიარე