ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიისა და საფინანსო- საბიუჯეტო კომისიის გაერთიანებული სხდომა სხდომა

3 ივლისი, 2019

2019 წლის 4 ივლისს, 11:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიისა და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის გაერთიანებული სხდომა.

დღის წესრიგი:

 

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

(მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება - 250 ცალი ნაგავშემკრები კონტეინერი  სარგებლობის უფლებით,  პირდაპირი განკარგვის წესით,  თხოვების ფორმით, არსებობის ვადით  გადასცეს ა(ა)იპ „ლაგოდეხის სერვის ცენტრს“).

 

                                                                                                                                                                  /მომხს:ო.მირზოშვილი/

 

2.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ(საძოვრები).

                                                                                                                                                                  /მომხს:ო.მირზოშვილი/

 

 

 

3. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის  №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                        /მომხს: გ.მანგოშვილი, ნ.კუპრაშვილი/

4. სხვადასხვა.

გააზიარე