ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ბიურომ საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი განსაზღვრა

27 თებერვალი, 2019

   დღეს, წარმომადგენლობითი ორგანოს თანამდებობის პირებმა  საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგი განსაზღვრესრვა საკითხს, მათ შორის, ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №78  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის        ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ,  საკრებულოს წევრები 1 მარტს 12 :00 საათზე მერი მცირე დარბაზში განიხილავენ.  ბიუროს მიერ განხილული საკითხები  საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა, საფინანსო-საბიუჯეტო, სივრცითი- ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა და ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიებმა  განიხილეს.

 

გააზიარე